Våra tjänster

Relationsdriven förvaltning

Fastigheter är vår kärnverksamhet

Hestia erbjuder sina kunder kvalificerade och kundanpassade tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi levererar tjänster inom de sex områden som presenteras nedan.

Asset management

Asset management innebär att Hestia går in och hjälper fastighetsägaren genom att ta rollen som fastighetschef och förvaltningschef. I arbetet ingår att hjälpa kunden att identifiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter med målsättningen att uppnå bästa möjliga värdetillväxt.

Ekonomisk förvaltning

Hestia tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om de dagliga ekonomiuppgifterna som ofta är omfattande när det gäller drift av en fastighet. I arbetet ingår ansvar för hanteringen av leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar och avstämningar. På den ekonomiska förvaltningen ligger också hyresadministration inklusive redovisning, bokslut och moms.

Teknisk förvaltning

Hestias tekniska förvaltning baseras på den detaljerade underhållsplanen som vi tillsammans med våra drifttekniker tar fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader.

Kommersiell förvaltning

I den kommersiella förvaltningen ingår tjänster som bevakning av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden. Den kommersiella förvaltningen sker i syfte att skapa lönsamhet i våra kunders fastigheter.

Fastighetsdrift

Hestias fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Hestias tekniker rapporterar även felstatistik, sammanställer klimatrapporter och följer upp mediaförbrukning.

Så här säger våra kunder
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad