Utökad leverans till Alecta

Utökad leverans till Alecta

Hestias leverans till tjänstepensionsbolaget Alecta utökas med de nyligen förvärvade fastigheterna Lustgården 10 och 18. Fastigheterna ligger på Kungsholmen i Stockholm och har en yta på cirka 21 600 kvadratmeter.