Teknisk förvaltning

Vi säkrar rätt teknisk standard

En långsiktig strategi

Hestias tekniska förvaltning baseras på den detaljerade underhållsplanen som vi tillsammans med våra fastighetstekniker tar fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader.

 

Via vår förvaltningsavdelning har vi möjlighet att ta hand om de byggarbeten som kan behövas efter till exempel inbrott eller fuktskador. De tar dessutom ett helhetsansvar vid ombyggnad och vid hyresgästanpassning inför en kommande hyresgäst.

Med underhållsplanen som guide

Underhållsplanen ligger till grund för såväl vår egen arbetsplanering som kundens långsiktiga planer. Vårt mål är att optimera och sänka våra kunders driftskostnader.

Optimerande åtgärder

Hestias tekniska förvaltning har till uppgift att uppnå och upprätthålla rätt teknisk standard för kundernas fastigheter till rätt kostnad samt säkerställer att lagar och förordningar efterföljs. Genom strukturerade underhållsplaner, som vi transparent kommunicerar med kunden, håller Hestia fastigheten i rätt skick till förutsägbar kostnad. Det är en del i vår öppenhet. Den tekniska förvaltningen är ytterst ansvarig för att optimera eller sänka kundernas driftskostnader. Häri ligger vår målsättning.

 

Vi hjälper våra kunder att upphandla drifttjänster genom kostnadseffektiva serviceavtal. Vi analyserar fastighetens energiförbrukning samt identifierar och genomför energioptimerande åtgärder. Lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar bevakas, myndighetskontroller planeras och genomförs, och avvikelser avhjälps med hjälp av våra fastighetstekniker.

Så här säger våra kunder
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad