Asset management

Strategisk värdeutveckling

Vi hittar potentialen

Hestias strategiska förvaltning, som i branschen brukar kallas för Asset Management, är en mer finansiellt inriktad ”superförvaltning” med målsättningen att öka värdet på våra kunders fastigheter. Det rör sig om en aktiv förvaltning av fastighetens tillgångar.

 

Målet är att hitta den optimala potentialen i varje fastighet och på så sätt få ut ett större värde ur fastigheten. Enkelt uttryckt försöker vår strategiska förvaltning lyfta varje fastighet till nya höjder.

Vårt mål är att öka värdet

Nästan alla fastigheter har dolda värden. Möjligheter som man måste ta ett steg tillbaka för att de. Våra superförvaltare har stor erfarenhet av att hitta potentialen i kundernas fastigheter.

Låt oss revidera din plan

Hestias strategiska förvaltning skapar ofta en reviderad affärsplan för fastigheten där utvecklingsmöjligheterna beskrivs. I praktiken är det Hestias projektutvecklingsteam som sedan realiserar de idéer som den strategiska förvaltningen föreslår. Vår kunskap och gedigna branscherfarenhet ger oss möjlighet att se fastighetsförvaltning i ett bredare perspektiv, ofta utanför den traditionella ”boxen”.

 

Oberoende av de föreslagna förändringarnas storlek tar vi på Hestia ett helhetsansvar från koncept till genomförande. Eftersom vi med våra sex affärsområden har en komplett tjänsteportfölj kan vi bistå med allt från strategisk rådgivning och ekonomisk planering till genomförande och förvaltning. Vår strategiska förvaltning bidrar vi till värdeutveckling i våra kunders fastigheter.

Så här säger våra kunder
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad