Mengus

Kund sedan:

2012

Fastighetstyp:

Kontorsfastigheter

Antal fastigheter:

6

Förvaltad yta:

55.000 kvm

Geografisk placering:

Stockholm

Mer information:

About This Project

Mengus är en private equity-firma specialiserad på fastighetsinvesteringar. Mengus förvaltar fastighetsfonderna Mengus 2005 och Mengus 2011 för institutionella investerare. Fonderna investerar primärt i delvis vakanta kontorsfastigheter i Stockholm med utvecklingspotential. Hestia sköter fastighetsförvaltningen i samtliga Mengus fastigheter. Ett nära samarbete under många år har lett till en stor förståelse och att Hestia tagit ett helhetsansvar för fastighetsdriften, men också för fastighetsdriften och den tekniska förvaltningen.