Handelsbanken

Kund sedan:

2014

Fastighetstyp:

Kontorsfastigheter

Antal fastigheter:

1

Förvaltad yta:

14.000 kvm

Geografisk placering:

Stockholm

Mer information:

About This Project

Stockholm Fersen Fastighets AB, som är helägt av Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse, är en ganska ny aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Med Handelsbanken i ryggen kan man knappast hitta en tryggare och mer kapitalstark fastighetsägare. Fersen Fastighets AB är en långsiktig och professionell fastighetsägare med stora ambitioner. I sitt ägande och i sitt engagemang lägger man extra stor vikt vid miljö- och hållbarhetsfrågor och så klart att hyresgästerna skall trivas i en väl underhållen och modern fastighet. Därför har man gett Hestia helhetsansvaret för förvaltningen av fastigheterna. Hestia hjälper till med allt från drift till teknisk, kommersiell och ekonomisk förvaltning.