Genesta

Kund sedan:

2012

Fastighetstyp:

Handels- och kontorsfastigheter

Antal fastigheter:

3

Förvaltad yta:

25.000 kvm

Geografisk placering:

Stockholm

Mer information:

About This Project

Genesta är ett oberoende fund management bolag med fokus på kommersiella fastigheter i Norden. Affärsidén är att låta institutionella placerare dra fördel av förstklassiga tillgångsförvaltning i kombination med gedigna marknadskunskap genom lokala fastighetsfonder. Genesta ansvarar för 500 000 kvadratmeter av handels och kontorsfastigheter som nyttjas av ca 500 hyresgäster. Man bidrar till våra hyresgästers framgång genom vår kunskap, snabba beslutsprocess och genom en aktiv dialog gällande deras lokalbehov. Hestia sköter fastighetsförvaltningen åt Genesta och bidrar med tjänster inom såväl fastighetsdrift som teknisk, kommersiell och ekonomisk förvaltning.