Danske Bank

Kund sedan:

2008

Fastighetstyp:

Handels-, kontors- och industrifastigheter

Antal fastigheter:

24

Förvaltad yta:

160.000 kvm

Geografisk placering:

Hela Sverige

Mer information:

About This Project

Danske Bank investerar via bolaget Danske Renting i industrifastigheter och handelsfastigheter över hela Sverige. Totalt rör det sig om ett 20-tal fastigheter som Hestia har fått i uppdrag att förvalta åt kunden. Hestia Fastighetsförvaltning sköter den tekniska fastighetsdriften samt den kommersiella, tekniska och ekonomiska förvaltningen för samtliga fastigheter belägna på tiotalet orter över landet med viss koncentration till Malmö, Göteborg och Stockholm. Totalt har fastigheterna en yta på 160 000 kvadratmeter.