Om Hestia

Lär känna vårt företag

Kompetens, öppenhet & flexibilitet

Hestia, som är ett idéburet företag, guidas i vår dagliga verksamhet av våra värdeord kompetens, öppenhet och flexibilitet. Hela vår organisation utvärderas utifrån hur väl vi lyckas inom dessa kriterier, och det är dessa ledstjärnor som hjälper oss ta rätt beslut.

Kompetens

Vi strävar efter att ha marknadens bästa förvaltare, tekniker och ekonomer anställda. Med hög kompetens ger vi en bättre service till våra kunder.

Öppenhet

Den transparanta dialogen med våra kunder gör oss unika. Vår affärsmodell är tydlig och vi döljer inget för kunden.

Flexibilitet

Nöjda kunder är vår viktigaste målsättning. Därför är vi lyhörda och agerar proaktivt på varje förändring hos våra kunder.

Din skyddsgudinna

Namnet Hestia har vi lånat från antikens Grekland. Där var hon en av de tolv olympiska gudarna och skyddsgudinna för just de saker vi arbetar med. Hestia var härdens (i våra dagar ventilationens och värmesystemets) och arkitekturens gudinna.

Konsten att vara öppen

Att vara öppen är att vara ärlig. Med en tydlig affärsmodell, transparenta avtal och en nära dialog med våra kunder skapar vi förtroende. För oss är det viktigt att alltid finnas nära våra kunder.

 

Vår ambition är alltid att vara tydliga med vad saker och ting kostar. Genom att låta kunden vara delaktig undviker vi missförstånd och överraskningar och vi ökar förståelsen för vårt arbete och för behoven i våra kunders fastigheter.

Kompetensen bjuder vi på

Ända sedan starten av Hestia har vi haft målet att alla våra kunder skall vara nöjda och känna att de får mer än de förväntat sig. Vi beskriver öppet hur vi arbetar, vad vi kommer att leverera och vad det kommer att kosta. Och det gäller inte bara vid tecknandet av avtal, utan är vårt arbetssätt löpande under hela den tid vi arbetar med våra kunders fastigheter.

 

Personalen som arbetar på Hestia är handplockad för sitt engagemang och intresse för fastighetsförvaltning. Även om vi är inställda på att fortsätta växa som företag, så sätter vår förmåga att rekrytera de bästa medarbetarna gränsen för hur snabbt vi kan växa. Ingen tjänst som vi levererar blir bättre än motivationen och kompetensen hos våra medarbetare.

 

Vår personal har specialistkompetens inom områden som bland annat teknisk förvaltning, tillgångsförvaltning, fastighetsfinansiering, planfrågor, uthyrning, bolagsredovisning och förvaltning av bolagsgrupper. Vi har förvaltningsuppdrag även för noterade bolag, där alla befattningshavare är anställda av Hestia och där Hestias personal sköter allt, inklusive compliance, vd-tjänst, all service till styrelse och stämmor, hemsidor och utbetalning av utdelningar till aktieägare.

 

Vår driftpersonal är dessutom några av marknadens mest kompetenta tekniker, eftersom vi vet att den dagliga driften har stor påverkan på fastighetens långsiktiga värde.

Anpassade uppdrag utifrån dina behov

Eftersom vi vill ha långa och öppna förhållanden med våra kunder, så är vi alltid beredda att över tiden ändra och anpassa vår leverans så att den bättre passar kundens behov. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och ser inget problem i att löpande justera vårt sätt att arbeta gentemot våra kunder. Eftersom Hestia genom våra fyra olika affärsområden är en komplett leverantör av fastighetstjänster, kan våra kunder ändra tjänstemixen utifrån behov och förutsättningar.

 

Vår transparens och öppenhet gör att både kunden och vi känner till hur vi arbetar in i minsta detalj, något som gör att vi enkelt och öppet kan diskutera förändringar vid behov. Med Hestia sitter man inte fast i ett långt kontrakt. Våra kunder har tryggheten av att ha den allra bästa partnern i sitt arbete med sin fastighetsportfölj, oavsett hur den förändras från tid till tid.

På Hestia är det människorna
som gör skillnaden
Vi leder branschens bästa team

Med 25 kontor runt om i landet har vi de bästa förutsättningar för att serva våra kunder och ta hand om deras fastigheter.

Linda Marthon

Verkställande direktör

Linda ansvarar för ledningen av Hestia samt för marknadsföring och försäljning. Linda var tidigare vVD i bolaget och ansvarig för alla Hestias affärsområden och leveranser. Innan dess byggde Linda upp och var chef för affärsområdet Asset Management. Linda har tidigare varit anställd på Schroder Investment Management som ansvarig asset manager för Schroders nordiska fastighetsportfölj. Linda har också arbetat som Asset Manager på AXA Real Estate Investment Managers och som fastighetsförvaltare på NCM Donaldsons. Linda har en civilingenjörsexamen från KTH med inriktning mot fastighetsekonomi.

förnamn.efternamn@hestia.se
Johan Streng

Chef Fastighetsförvaltning och Asset management

Johan är ansvarig för Hestias fastighetsförvaltnings- och asset management uppdrag. Johan har en bred erfarenhet av fastigheter efter att ha arbetet i olika befattningar i branschen sedan slutet av 1980-talet. Han kommer senast från rollen som biträdande förvaltningschef i Hestia. Tidigare har Johan bland annat arbetat med fastighetsförvaltning för Klövern, Dagon och Vasallen.

förnamn.efternamn@hestia.se
Gunilla Persson

Chef Ekonomisk förvaltning

Gunilla ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av kundernas fastigheter. Gunilla har lång och gedigen fastighetsekonomisk bakgrund. Hon har arbetat som controller, redovisningschef och ekonomichef på bolag såsom ABB, YIT, Mimer, EFM/Boultbee och Citycon. Gunilla kommer närmast från en befattning som Local Business Unit controller inom ABB.

förnamn.efternamn@hestia.se
Eva Arvidsson

Driftchef

Eva ansvarar för fastighetsdriften inom Hestia. Hon har varit i fastighetsbranschen sedan 1982 och har många års erfarenhet som VVS-konsult, driftchef, projektledare och sitechef inom fastighetsdrift. Eva kommer senast från Coor Service Management där hon har arbetat som platschef för leveransen till SAS och andra kunder på Arlanda och Landvetter. Dessförinnan jobbade hon i som driftchef och sitechef i uppdrag åt Nordisk Renting och SEB med både fastighetsdrift och FM-tjänster inkl projekt.

förnamn.efternamn@hestia.se
Per Quant

HR- och Kommunikationschef

Per har ett helhetsansvar för samtliga HR processer och kommunikation inom Hestia.Per har arbetat med HR frågor i över 35 år i olika branscher, såväl nationella som internationella. Rollerna har varit HR Generalist, HR Chef och HR Direktör, bland annat på Dalkia AB, DHL Express AB. Närmast kommer Per från egen konsultverksamhet där Per har verkat som interim HR Chef och projektledare.

Per har en examen från Beteendevetenskapliga linjen på Stockholms universitet samt en fil. kand i Sociologi.

förnamn.efternamn@hestia.se
Anders Ringhag

Ekonomichef

Anders ansvarar för Hestias interna ekonomifunktion. Han var tidigare anställd som Auktoriserad Redovisningskonsult på Ekonomi Klara Papper AB och arbetade där främst med fastighets-, mjukvaru- och värdepappersbolag. Innan dess arbetade Anders på Adobe Systems med ansvar för redovisningen i koncernens nordiska bolag. Han har även arbetat som redovisningskonsult med inriktning mot transportbranchen.

förnamn.efternamn@hestia.se
Daniel Asplund

IT-Chef

Daniel ansvarar för IT-verksamheten för Hestia. Han har haft olika befattningar inom IT-branschen sedan början av 2000-talet och kommer senast som IT-chef från Logistik branschen. Daniel har erfarenhet av helhetsansvar för IT både nationellt och internationellt. Daniel har tidigare varit IT-chef för Panalpina Northern Europe samt APC Logistics.

förnamn.efternamn@hestia.se

Kontakta oss för mer information om vårt företag, för att prata med våra affärområdesansvariga eller för att boka ett förutsättningslöst möte.