Nyheter

Sheraton Stockholm har valt Hestia som partner för att leda och omstrukturera fastighetsarbetet vid hotellet.
Hestia Fastighetsförvaltning har fått i uppdrag av S:t Johannes församling att utreda möjligheten att öka intäkterna för S:t Johannes kyrka.