Miljö & hållbarhet

Förvaltning med minimal påverkan

Förvaltning med ansvar

Hestia Fastighetsförvaltning förvaltar sina kunders fastigheter med stort engagemang och ansvar. Vår ambition är att upprätthålla en nära relation med våra kunder och att alltid ha en öppen och nära dialog. Våra ledord är kompetens, öppenhet och flexibilitet, vilka i stor utsträckning påverkar vårt arbetssätt gentemot våra kunder.

 

Målet är att tidigt fånga upp förändringar och nya behov i våra kunders fastighetsbestånd. Vårt förvaltningsarbete och de tjänster vi erbjuder våra kunder skall alltid ta hänsyn till fastigheternas påverkan på den gemensamma yttre miljön.

Miljöfrågorna är en del av vår vardag

Hestias ledning är ytterst ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vårt företag. Ledningen fastställer och följer därför upp policys och uppsatta mål samt utser en kvalitets- och miljöansvarig.

Tillsammans blir vi bättre

Vi på Hestia ser miljö och hållbarhetsfrågor som en naturlig del i vår vardag. Tillsammans med våra uppdragsgivare söker vi ständigt efter möjligheter till förbättringar och minskande miljöpåverkan. Vi hjälper bland annat våra kunder att optimera energianvändningen och öka möjligheten till återanvändning och återvinning av material. Vi följer nyheter kring miljöfrågor och vi strävar efter en hållbar miljöutveckling för fastighetsbranschen i stort.

För att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras har en miljöpolicy tagits fram. Utifrån policyn skapar vi förutsättningar och riktlinjer i vårt dagliga miljöarbete. Vi skall:

Göra utredning för att förstå hur vi kan minska vår miljöpåverkan.

Inspirera våra kunder och samarbetspartners att minskar påverkan på miljön.

Motivera, informera och höja kompetens hos varje medarbetare på Hestia vad gäller miljöfrågor.

Genomföra intern revision av vårt arbete för att försäkra oss om att det är hållbart.

Kontrollera att vi efterlever gällande tillämplig miljölagslagstiftning, förordningar och aktuella myndighetsföreskrifter.

Hjälpa fastighetsägarna att erbjuda deras hyresgäster gröna hyresavtal.

Även kallat strategisk förvaltning, med mål att
att optimera eller öka värdet.

Läs mer

Löpande redovisning, hyresadministration
lånehantering och budget.

Läs mer

Hyresavtal, förhandling med hyresgäster
nyckeltal och försäkringar.

Läs mer

Senaste nytt från Hestia
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad