Kommersiell förvaltning

Med en nära och öppen dialog

Nöjdare hyresgäster

I den kommersiella förvaltningen ingår tjänster som bevakning av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden. Den kommersiella förvaltningen sker i syfte att skapa lönsamhet i våra kunders fastigheter.

 

Vi på Hestia vet att relationen med befintliga hyresgäster är mycket viktig. Att behålla befintliga hyresgäster är betydligt mer lönsamt och effektivt än att tvingas söka efter nya. Därför lägger vår kommersiella förvaltning mycket tid på att bevara en god relation med våra kunders befintliga hyresgäster. Vi genomför löpande möten, har en nära dialog och vi är lyhörda för hyresgästernas önskemål. När det är dags bistår vi dessutom fastighetsägaren vid omförhandling av hyresavtalen.

Bättre relation är nyckeln till framgång

Vi på Hestia vet att relationen med befintliga hyresgäster är mycket viktig. Att behålla befintliga hyresgäster är betydligt mer lönsamt och effektivt än att tvingas söka efter nya.

Så här säger våra kunder

Även kallat strategisk förvaltning, med mål att
att optimera eller öka värdet.

Läs mer

Löpande redovisning, hyresadministration
lånehantering och budget.

Läs mer

Projektledning, hyresgästanpassning
och utveckling av projekt.

Läs mer

Långsiktig teknisk förvaltning baserad på
fastighetens underhållsplan.

Läs mer