Hestia utreder kyrka

Hestia utreder framtiden för S:t Johannes kyrka

Hestia Fastighetsförvaltning har fått i uppdrag av S:t Johannes församling att utreda möjligheten att öka intäkterna för S:t Johannes kyrka. I uppdraget ingår även att granska möjligheterna att hyra ut eller sälja kyrkobyggnaden. Kyrkan är belägen i centrala Stockholm ett stenkast från Kungsgatan. Uppdraget skall slutrapporteras i mars 2008.