Hestia tecknar rikstäckande förvaltningsavtal med Trophi

Hestia tecknar rikstäckande förvaltningsavtal med Trophi

Trophi Fastighets AB har valt att anlita Hestia för förvaltningen av den svenska fastighetsportföljen
inklusive teknisk och ekonomisk förvaltning. Uppdraget med start den 1 april omfattar 173 fastigheter
spridda över hela landet och har en sammanlagd yta på ca 600 000 kvadratmeter.