Hestia får förlängt och utökat uppdrag från Aberdeen Standard Investments

Hestia får förlängt och utökat uppdrag från Aberdeen Standard Investments

Det nya avtalet omfattar drift, tillsyn och skötsel av 19 fastigheter i Örebro, Uppsala, Östergötland och Stockholm. Fastigheterna har en total yta på 171 000 kvm innefattande kontor, bostäder och butiker. Avtalet började gälla den 1 januari 2021 och Hestia kommer att tillträda fastigheterna successivt under året.