Genesta väljer Hestia

Genesta väljer Hestia

Fastighetsfondbolaget Genesta har valt Hestia till att svara för ekonomisk och teknisk förvaltning samt drift av kvarteret Hornafjord i Kista norr om Stockholm. Fastigheten består av sju huskroppar om tillsammans 23 000 kvadratmeter. Hyresgästerna är främst teknikföretag som Dräger, Infor och Cale Access.