Fastighetsdrift

Teknisk drift när den är som bäst

Värdeskapande åtgärder

Hestias fastighetstekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, egenkontroll, SBA, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Hestias tekniker rapporterar även felstatistik, sammanställer klimatrapporter och följer upp mediaförbrukning och SBA rapporter.

 

Hestia arbetar förebyggande med strukturerade ronder för att upptäcka felen redan innan hyresgästerna gör det och på så sätt minimera störningar.

 

Varje månad gör vi stickprovsuppföljning, som vi kallar för mini-NKI, på anmälda fel för att kontinuerligt kunna förbättra både vårt arbete och vår kommunikation med kundens kund.

 

Hestia har en dygnet-runt bemannad kundtjänst som sköter hantering av felanmälningar, kontakt med tekniker och anlitade jourbolag. Kundtjänsten har full insyn i vårt ärendehanteringssystem Mobigo, som alla på driften jobbar i.

Vi tar ansvar för kundens fastighet

Vi erbjuder en högkvalitativ fastighetsdrift med hjälp av ett skräddarsytt tekniskt team som har stor kompetens och erfarenhet och som tar ett stort ansvar för kundens fastighet och dess hyresgäster.

Skötsel

Hestiga står för en kontinuerlig tillsyn och skötsel av kundernas fastigheter. Målet är att hålla fastigheterna i rätt skick och på så sätt skapa nöjda hyresgäster. Våra drifttekniker och fastighetsskötare avhjälper snabbt eventuella fel i fastigheterna, ofta långt innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador på fastigheten.

Driftsoptimering

De flesta moderna fastigheter har mycket effektiva system för ventilation installerade, vilka möjliggör ett optimalt klimat till låg energiförbrukning. Men dessa system är avancerade och kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Hestia har specialutbildade drifttekniker som bevakar och justerar kundernas system i syfte att skapa nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader.

Felanmälan

Hestia erbjuder hyresgästerna ett enkelt och tillgängligt system för felanmälan, något som ger stor avlastning för fastighetsägaren. Vi ger hyresgästerna en snabb återkoppling och vi åtgärdar problemen utan dröjsmål, faktorer som är viktiga för att behålla hög hyresgästnöjdhet. Vi erbjuder felanmälan både via Internet, e-post och via telefon. Inkommande ärenden prioriteras och distribueras till våra driftstekniker för åtgärd. Samtidigt informeras hyresgästen om status, och ärendet kan följas via vår hemsida. All felanmälan analyseras och återrapporteras till fastighetsägaren.

Så här säger våra kunder
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad