Ekonomisk förvaltning

Vi sköter det administrativa

Ekonomisk förvaltning

Hestia tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om de dagliga ekonomiuppgifterna som ofta är omfattande, när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning för såväl mindre bolag som konsolidering av större koncerner.

Hestia ansvarar idag för bolagsförvaltningen av tre noterade bolag där samtliga funktioner i bolagen, inkl VD och CFO, helt bemannas av personal från Hestia.

Ekonomi, den viktigaste pusselbiten

Många ser den ekonomiska förvaltningen som något besvärligt som måste göras. Vi ser det som en möjlighet att optimera värdet av dina fastighetsbolag genom att skapa struktur och kontroll.

Vi är specialister

Alla dessa tjänster utför Hestia med hjälp av ett expertteam om närmare 30 personer, som specialutbildats för att sköta den ekonomiska förvaltningen. Vårt mål är att erbjuda en professionell och pålitlig tjänst med hög leveranssäkerhet.

Ovanpå våra utvecklade högkvalitativa processer lägger vi alltid ett skräddarsytt handhavande anpassat efter varje kunds specifika förhållanden och behov. Återkopplingen sker i form av skräddarsydda rapporter. Vår proaktiva rådgivning kommer alla våra kunder tillhanda.

Vi tar ett helhetsansvar

Inom ramen för vår bolagsförvaltning tar Hestia idag ett helhetsansvar för tre noterade bolag. Detta innebär att samtliga funktioner i bolagen bemannas av Hestias personal inkl. VD och CFO. I detta helhetsansvar ingår tex ansvar för utdelningar, bankrapportering, styrelserapportering, delårsrapporter och compliance enligt börsens och Finansinspektionens regler.

Vi tar dessutom ett helhetsansvar för bolagens hantering av lån, likviditetsprognos, deklaration samt dess löneutbetalning. I arbetet ingår även mer omfattande moment som framtagande av prognoser och budgetsammanställningar. Hestias ekonomipersonal medverkar även vid due diligence-processer och i förberedelse av försäljningar.

Så här säger våra kunder
Effektiv fastighetsförvaltning gör en grundläggande skillnad