2022

Realia-koncernen, som Hestia Fastighetsförvaltning är en del av, har som ambition och mål att utöka sin verksamhet i de nordiska länderna och att ytterligare utveckla sitt tjänsteerbjudande, med ett tydligt fokus på hållbarhet. Som ett led i denna satsning har Linda Marthon utsetts till Chief Expansion...