2016

NCC har valt att teckna ett nytt driftavtal för lager- och logistikfastigheten Önskebrunnen i Brunna Logistikpark väster om Stockholm. ...

Cornerstone Real Estate Advisers har genom sin fond Cornerstone Pan-European Core Fund kontrakterat Hestia att förvalta fastigheten Gyllenstjärna 36. ...