2013

Hestia har tecknat avtal med Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB om drift av fondens fastigheter i Stockholmsområdet, Uppsala, Södertälje och Göteborg. Uppdraget är en förlängning och utökning av det avtal som ingicks sommaren 2012....