2013

Hestia Retail har fått det prestigefyllda uppdraget att sköta den kommersiella förvaltningen av det klassiska varuhuset PUB i centrala Stockholm, som AxFast har köpt av Atrium Ljungberg. Uppdraget innebär varuhusledning och marknadsföring av varuhuset, samt förberedelser för övertagandet, som sker den 1 februari 2014....

Hestia inleder en satsning på centrumledning och förvaltning av centrum- och handelsfastigheter genom starten av det fristående dotterbolaget Hestia Retail. Till Hestia Retail knyts Anna Zellman som VD. Anna kommer närmast från egen verksamhet, där hon arbetat med centrumledning samt affärs- och konceptutveckling för handelsfastigheter,...

Hestia har tecknat avtal med det brittisk-tyska fondbolaget Schroders. Leveransen omfattar samtliga tjänster inom fastighetsförvaltning och asset management för den nordiska fastighetsportföljen. Portföljen består av tio fastigheter i Sverige och Finland med en total yta på drygt 50 000 kvadratmeter....

Genesta har valt Hestia till förvaltning av Värmdö Marknad och Gustavsberg Centrum. Uppdraget är heltäckande och innehåller centrumledning, ekonomisk och teknisk förvaltning samt teknisk drift. Fastigheterna i uppdraget har en sammanlagd yta om ca 30 000 kvadratmeter....

Hestias leverans till tjänstepensionsbolaget Alecta utökas med de nyligen förvärvade fastigheterna Lustgården 10 och 18. Fastigheterna ligger på Kungsholmen i Stockholm och har en yta på cirka 21 600 kvadratmeter....

Hestia har fått ett uppdrag från DNB att ekonomiskt förvalta en portfölj av fastigheter omfattande ca 70 000 kvadratmeter. DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder DNB de flesta tjänster och produkter som efterfrågas...

RBS Nordisk Renting har valt att anlita Hestia för att analysera effektiviteten i bankens externa fastighetsförvaltning. Projektet ska slutrapporteras i mitten av augusti....

Fastighetsfondbolaget Genesta har valt Hestia till att svara för ekonomisk och teknisk förvaltning samt drift av kvarteret Hornafjord i Kista norr om Stockholm. Fastigheten består av sju huskroppar om tillsammans 23 000 kvadratmeter. Hyresgästerna är främst teknikföretag som Dräger, Infor och Cale Access....

Hestia har tecknat avtal med Aberdeen om teknisk drift av två handelsfastigheter tillhörande Pensionsfastigheter Sverige AB. Fastigheterna ligger i Helsingborg och på Lidingö....

Hestia ansvarar sedan årsskiftet för den tekniska driften av Galleria Filbyter vid Stora Torget i Linköping. Gallerian innehåller en mix av märkesbutiker främst inom mode. För centrumledning och förvaltningen av gallerian ansvarar Aberdeen Asset Management....