Avtal för Pensionsfastigheter

Aberdeen tecknar avtal för Pensionsfastigheter

Hestia har tecknat avtal med Aberdeen om teknisk drift av två handelsfastigheter tillhörande Pensionsfastigheter Sverige AB. Fastigheterna ligger i Helsingborg och på Lidingö.