Author: Gunnar

NCC har valt att teckna ett nytt driftavtal för lager- och logistikfastigheten Önskebrunnen i Brunna Logistikpark väster om Stockholm. ...

Cornerstone Real Estate Advisers har genom sin fond Cornerstone Pan-European Core Fund kontrakterat Hestia att förvalta fastigheten Gyllenstjärna 36. ...

Hestia tecknar nytt avtal med LaSalle Investment Management avseende fastigheten Stansen 1 bestående av 17 400 kvm i Häggvik, Sollentuna. Avtalet med Hestia har ombesörjts av Genesta....

Hestia har tecknat avtal med CapMan Nordic Real Estate Fund om teknisk drift av den knappt 8000 kvadratmeter stora fastigheten Kabelverket 6 i Älvsjö....