Author: Christer Udd

Hestia har nyligen tecknat avtal om att utöka leveransen i Sturegallerian till att också omfatta teknisk förvaltning. Sedan den 1 maj 2014 ansvarar Hestia för teknisk drift och hyresgästservice i gallerian. Fastigheterna i uppdraget har en total yta på 63 000 kvm....

Hestia ansvarar för teknisk förvaltning och drift av Malmös största city-varuhus Hansagallerian. Fastigheternas yta i uppdraget är drygt 41 000 kvm. Hansa ägs av HEA Property Partners, ett företag specialiserat på utveckling av handelsfastigheter, och fastighetsinvesteraren AREIM. Under de närmaste åren kommer Hansa att genomgå...

Saltängen Property Invest AB, som noteras på Nasdaq First North 15 januari, har valt att lägga hela ansvaret för företagsledning, ekonomi, drift och förvaltning på Hestia. Stefan Björkqvist har utsetts till verkställande direktör för Saltängen Property Invest AB. Vid sin sida i ledningen av bolaget...

Hestia har tecknat avtal med Aberdeen avseende tjänster inom teknisk förvaltning och förvaltningsadministration. ...

Valad Europe har på uppdrag av sina förvaltade fonder valt att lägga hela ansvaret för ekonomisk förvaltning, teknisk drift och förvaltning på Hestia. Uppdraget, med start den 1 juli, omfattar 47 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd storlek på knappt 350 000 kvadratmeter....

Hestia har tecknat avtal med Crown Nordic Management AB omfattande drift och teknisk förvaltning av åtta fastigheter i Stockholm och Uppsala. Fastigheterna har en sammanlagd yta på drygt 51 000 kvadratmeter....

Kallebäck Property Invest AB, som inom kort noteras på OMX First North, har valt att lägga hela ansvaret för organisation, ekonomi, drift och förvaltning på Hestia. Stefan Björkqvist har utsetts till verkställande direktör för Kallebäck Property Invest. Vid sin sida i ledningen av bolaget har...

Hestia Retail har fått det prestigefyllda uppdraget att sköta den kommersiella förvaltningen av det klassiska varuhuset PUB i centrala Stockholm, som AxFast har köpt av Atrium Ljungberg. Uppdraget innebär varuhusledning och marknadsföring av varuhuset, samt förberedelser för övertagandet, som sker den 1 februari 2014....