Asset

management

Vi ökar värdet på din fastighet

Ekonomisk

förvaltning

Vi tar helhetsansvaret för ekonomin

Kommersiell

förvaltning

Vi skapar lönsamhet i din fastighet

Teknisk

förvaltning

Vi underhåller din fastighet

Fastighetsdrift

Vi sköter och optimerar din fastighet

Vill du göra en felanmälan eller kontakta kundtjänst?

Ring oss på 0772-25 25 20, maila till felanmalan@hestia.se eller klicka på knappen till höger.

Här kan du söka våra lediga tjänster

Finner du inte någon tjänst som passar dig kan du istället göra en spontan ansökan.

Välkommen till Hestia

Hestia är en renodlad förvaltare med fastigheter som kärnverksamhet.
Det gör oss till specialister och experter på de tjänster vi erbjuder våra kunder.

Relationsdrivet och personlig

Hestia är en av Sveriges ledande fastighetsexperter. Vi är ett relationsdrivet företag med en personlig service och en unik närhet till våra kunder.

 

När andra erbjuder ”lite av varje” lägger vi fullt fokus på att bli Sveriges bästa och mest personliga fastighetsförvaltare. Vi jobbar inte med transaktioner eller uthyrning, men vi erbjuder våra kunder marknadens kanske bästa proaktiva förvaltning och förädling av fastigheter med inriktning på värdeutveckling, ökad direktavkastning, nöjda hyresgäster och en hållbar miljö.

 

Vi är en komplett fastighetsförvaltare med tjänster på alla nivåer. Vi har delat upp vår förvaltning i sex olika områden och våra kunder kan handplocka de tjänster som just deras företag har behov av. Hestia erbjuder en skräddarsydd unik lösning för varje enskild kund.

Det här erbjuder vi våra kunder

Asset management

Asset management innebär att Hestia går in och hjälper fastighetsägaren genom att ta rollen som fastighetschef och förvaltningschef.

Ekonomisk förvaltning

Hanteringen av reskontra, kontering, utbetalningar och avstämningar, hyresadministration, redovisning och bokslut.

Kommersiell förvaltning

Vi erbjuder bevakning av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster, uppföljning av nyckeltal.

Teknisk förvaltning

Hestias tekniska förvaltning baseras på den detaljerade underhållsplan som vi tar fram tillsammans med våra driftttekniker.

Fastighetsdrift

Hestias fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter.

Värderingar

Hestias ledstjärna är våra värdeord kompetens, öppenhet och flexibilitet. Hela vår organisation utvärderas utifrån hur väl vi lyckas inom dessa kriterier. Läs mer om Hestias visioner här.

Senaste nytt från Hestia

Det händer mycket spännande i och omkring Hestia. Läs våra senaste nyheter nedan eller klicka här för att komma till vår nyhetssida.

Så här tycker våra kunder

Kundrelationen i fokus

Det är den personliga relationen med våra kunder som gör Hestia unik. Vi erbjuder ett relationsdriven samarbete med en tydlig kommunikation mellan oss och våra kunder. Hestia är en engagerad och lyhörd fastighetsförvaltare som tar ett stort ansvar och har ett stort engagemang.

 

Det är enkelt att vara kund till Hestia. Vi berättar öppet om hur vi arbetar och vi är alltid beredda att ändra oss och anpassa våra tjänster när våra kunders verklighet förändras. Det här låter självklart, men är unikt. Ingen annan fastighetsförvaltare arbetar ännu med att kombinera kompetens, öppenhet och flexibilitet för att ge kunderna en bättre service.

 

Läs mer om våra referenskunder.

Att vara öppen är att vara ärlig. Med en tydlig affärsmodell, transparenta avtal och en nära dialog med våra kunder skapar vi förtroende. För oss är det viktigt att finnas nära våra kunder.

Lediga tjänster på Hestia

Lediga tjänster på Hestia

Klicka här för våra kontaktuppgifter

Klicka här för våra kontaktuppgifter